Ylesiet ehdot ja säännökset

Alla olevat ehdot ovat voimassa Suomessa. Ehdot ovat saatavilla myös ruotsiksi.

SOVELLETTAVAT YLEISET KÄYTTÖEHDOT V 2.0 (”EHDOT”)

22.01.2024

1. YLEISET EHDOT

1.1 Finshark AB, org. nr. 559203-3855, osoite Lilla Fiskaregatan 2, 222 22 Lund, Ruotsi, (”Finshark”, ”me” eri taivutusmuodoissaan) on ruotsalainen lisensoitu maksulaitos, jonka Ruotsin finanssivalvonta on auktorisoinut ja jonka toimintaa se valvoo. Finsharkilla on lupa tarjota maksutoimeksiantopalveluja (PIS) ja tilitietopalveluja (AIS) (kutsutaan yhteisnimikkeellä ”Palvelu”) ja suorittaa maksutapahtumia Ruotsin maksupalvelulain (2010:751) sekä lain ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa (30.4.2010/298) mukaisesti. Lisätietoja Palvelusta on jäljempänä kohdassa 2.

1.2 Nämä ehdot (”Ehdot”) ovat voimassa joka kerta, kun käytät (”sinä” tai ”Käyttäjä”) Palvelua (riippuen tarjotusta/käytetystä palvelusta (PIS ja/tai AIS) kohdan 2 mukaisesti). Palvelua voi käyttää fyysisenä henkilönä tai oikeushenkilön edustajana sen mukaan, miten Palvelua tarjoava verkkosivusto sallii.

1.3 Mikäli kyseessä ei ole kohdan 3 mukainen Palvelun toistuvasta käytöstä muodostuva puitesopimus, sinun täytyy hyväksyä kyseisenä ajankohtana voimassa olevat Ehdot, jotta voit käyttää Palvelua. Sen vuoksi sinun on tärkeää lukea Ehdot tarkasti joka kerta ennen Palvelun käyttämistä. Ellet hyväksy Ehtoja, et voi käyttää Palvelua. Ehtoja voidaan päivittää toisinaan ilman, että saat tietoa asiasta, ennen kuin uusi versio astuu voimaan (lisätietoa jäljempänä kohdassa 10). Päivitetty versio merkitään uudella versionumerolla.

1.4 Nämä Ehdot, mahdollisesti yhdessä muiden ehtojen kanssa, jotka hyväksyt Palvelun käytön yhteydessä, muodostavat Finsharkin ja sinun välisen sopimuksen, jonka voimassaolo päättyy sillä hetkellä, kun haluttu Palvelu on suoritettu, mikäli kyseessä ei ole kohdan 3 mukainen puitesopimus.

1.5 Kun olet ilmoittanut kaikki tarvittavat tiedot Finsharkin rajapinnassa ja napsauttanut ”Jatka” (tai vastaavaa painiketta vahvistaaksesi, että jatkat seuraavaan vaiheeseen), sinun katsotaan nimenomaisesti (i) tehneen sopimuksen Finsharkin kanssa sekä (ii) pyytäneen Finsharkia ja valtuuttaneen tämän suorittamaan Palvelun näiden Ehtojen mukaisesti. Täten vahvistat ja hyväksyt, että Finshark ottaa vastaan tämän valtuutuksen välittömästi pyyntösi jälkeen ja sitoudut olemaan peruuttamatta tai muuttamatta valtuutustasi tämän ajankohdan jälkeen.

1.6 Sinulla on oikeus saada Ehdot paperilla tai muussa pysyvässä muodossa. Ota siinä tapauksessa yhteyttä tukitiimiimme (yhteystiedot jäljempänä). Voit lukea Ehtojen viimeisimmän version milloin tahansa verkkosivustollamme sekä käyttäessäsi Palvelua.

2. TIETOA PALVELUSTA

2.1 Kun Finsharkin palvelut ovat kolmannelle osapuolelle (”Myyjä”) kuuluvalla verkkosivustolla, jolta haluat ostaa tuotteen tai palvelun, jolle haluat tunnistautua tai jolle haluat jakaa tilitietosi, Finshark voi tarjota sinulle PIS- tai AIS-palvelua.

2.2 Palvelu koostuu sinun ja verkkopankkisi välisestä rajapinnasta, joka on suunniteltu erityisesti siihen, että voit tehdä nopean ja turvallisen pankkisiirron tai käyttää tilitietopalveluamme. Palvelu tarjotaan käyttäjäystävällisessä rajapinnassa, eikä siinä tarvita mitään muuta ohjelmistoa tai käyttäjäprofiilin rekisteröimistä. Tarvitset Palvelun käyttämiseen verkkoyhteydellä varustetun laitteen, joka tukee verkkoselainta sekä pääsyn tekniseen laitteistoon ja/tai ohjelmaan, jota pankkisi edellyttää sinun käyttävän tunnistautuessasi. Palvelu on, mikäli kyse ei ole kohdan 3 mukaisesta puitekehyksen muodostumisesta, kertaluonteinen ja rajoittuu yksittäiseen PIS- ja AIS-palvelun käyttökertaan.

2.3 Käyttäessäsi Palvelua Finshark saattaa kerätä ja käsitellä kirjautumistietojasi ja turvatunnuksiasi (“Kirjautumistiedot”). Finshark lähettää Kirjautumistiedot eteenpäin silloin, kun se on asianmukaista, Palvelun rajapinnan kautta verkkopankkisi vastaavaan rajapintaan turvallisen yhteyden kautta. Kaikki Palvelun käytön aikainen viestintä on salattua, ja kirjautumistietosi lähetetään eteenpäin ainoastaan valitun pankin vastaaviin syöttökenttiin, mutta Finshark ei koskaan tallenna niitä. Kirjautumistietoihisi eivät pääse käsiksi Finshark tai Myyjäsi, joka ylläpitää verkkosivustoa, jossa tuotetta tai palvelua tarjotaan, eivätkä Finshark tai Myyjä tallenna Kirjautumistietojasi.

Maksutoimeksianto

2.4 Finshark tarjoaa säänneltyjä PIS-palveluita. Tämä on tililtä-tilille-maksupalveluratkaisu, joka tukee yksittäisten tai toistuvien maksutapahtumien suorittamista pankkitileiltä useissa Euroopan maissa maksun vastaanottajana olevalle Myyjälle.

2.5 Kun päätät suorittaa maksutapahtuman, sinut ohjataan tavallisesti Finsharkin sivulle, jossa voit valita maksutilintarjoajasi (verkkopankki) ja pankkitilin, jolta haluat suorittaa maksun. Jotta voit valita pankkitilin, jolta haluat suorittaa maksutapahtuman, Finshark voi käyttää AIS-palvelua kerätäkseen luettelon saatavilla olevista pankkitileistä (lisätietoa AIS-palvelusta jäljempänä). Vaihtoehtoisesti sinut ohjataan Finshark-sivulle, jossa voit valita pankkisi ja josta sinut ohjataan pankkisi hallitsemaan rajapintaan valitsemaan pankkitilisi. Valitsemalla pankkisi, ja tarvittaessa pankkitilisi, hyväksyt Palvelun käytön ja ohjeistat Finsharkia käynnistämään valitsemasi suuruisen maksutoimeksiannon, jonka tiedot tulevat selvästi näkyviin. Valittuasi pankkisi ja pankkitilisi, vahvistat maksutapahtuman pankkisi tarjoamilla Kirjautumistiedoilla. Kun olet hyväksynyt maksutapahtuman pankissasi, varat yleensä joko siirretään tai varataan pankkitililtäsi välittömästi. Finshark vahvistaa sen jälkeen, että maksutapahtuma on käynnistetty. Sen jälkeen et voi enää pyytää Finsharkia peruuttamaan rahansiirtoa. Summa siirretään joko suoraan maksunsaajan pankkitilille tai Finsharkin asiakasvaraintilille, jossa varat otetaan vastaan ja säilytetään maksunsaajan laskuun.

Tilitiedot

2.6 Finsharkilla on AIS-palvelu, joka on pankeista riippumaton palvelu ja jonka avulla voit hakea tilitapahtumatietoja ja tiettyjä niihin liittyviä tunnistetietoja. Haetut tiedot voivat sisältää henkilökohtaisia tilitietojasi (kuten nimen, osoitteen, s-postiosoitteen, puhelinnumeron), maksutapahtumahistoriaa, siirrettyjä summia ja kuvauksia, tilinimet ja -numerot, valuutan, tilin saldon, mahdolliset tilin ylitykset, maksujen eräpäivät ja muuta tietoa verkkopankkisi maksutapahtumista ja valitsemistasi pankkitileistä (”Tilitieto”), Tilitietoa käytetään sen jälkeen esim. pankkitilisi varmentamiseen, osoittamaan henkilökohtaisen taloudellisen maksukykysi esim. suhteessa luottohakemukseen tai muihin tarkoituksiin, joista olet sopinut sen Myyjän kanssa, jolle olet päättänyt jakaa tilitietosi. Finshark voi käyttää Tilitietoa myös antaakseen sinun valita pankkitilin, jolta suoritat maksun käyttäessäsi PIS-palvelua, esimerkiksi aktivoituasi kyseisen toiminnon tai rekisteröityäsi pankkitilisi maksamista varten. Tilitietosi voidaan jakaa sellaisenaan tai Finsharkin koostaman raportin muodossa.

2.7 Kun päätät käyttää Finsharkin AIS-palvelua, sinut ohjataan tavallisesti Finsharkin sivulle, jossa voit valita maksutilintarjoajasi (verkkopankki) yhden tai useamman pankkitilin, jonka Tilitiedot haluat jakaa. Vaihtoehtoisesti sinut ohjataan Finshark-sivulle, jossa voit valita pankkisi ja josta sinut ohjataan pankkisi hallitsemaan rajapintaan valitsemaan pankkitilisi. Valittuasi pankkisi, ja mikäli tarpeellista pankkitilisi, hyväksyt Palvelun käyttämisen ja ohjeistat Finsharkia hakemaan Tilitiedon valitsemaltasi tililtä. Valittuasi pankkisi ja pankkitilisi vahvistat AIS:n pankkisi tarjoamien Kirjautumistietojen avulla. Vahvistettuasi AIS-palvelun pankkisi kanssa Tilitieto jaetaan tavallisesti välittömästi Finsharkin kanssa. Finshark vahvistaa Tilitiedon keräämisen ja jakaa sen valitsemasi toimijan kanssa. Sen jälkeen et voi pyytää Finsharkia peruuttamaan AIS-palvelua.

3. PUITESOPIMUS

3.1. Kuten edellä kohdassa 1 mainitaan, nämä Ehdot muodostavat sinun ja Finsharkin välisen niin kutsutun puitesopimuksen, jos Palvelu sisältää toistuvia tilitieto- ja/tai maksutoimeksiantopalveluita. Toistuvat tilitieto- ja/tai maksutoimeksiantopalvelut tarkoittavat sitä, että hyväksymällä Palvelun olet pyytänyt Finsharkia hakemaan Tilitiedot tai käynnistämään maksuja toistuvasti. Kyseessä voi olla esimerkiksi Myyjä, joka tarvitsee toistuvasti Tilitietoja voidakseen toimittaa sinulle tuotteen tai palvelun. Toinen esimerkki on, että olet pyytänyt Finsharkia käynnistämään toistuvia maksuja Myyjälle.

3.2 Toistuvissa tilitietopalveluissa Finshark hakee Tilitiedot niin usein, kuin olet sopinut Myyjän kanssa. Se tarkoittaa, että Tilitiedot voidaan hakea useita kertoja päivässä enintään 180 päivän pituisella ajanjaksolla siitä lähtien kun olet pyytänyt Finsharkia suorittamaan Palvelun.

3.3 Toistuvissa maksutoimeksiantopalveluissa Finshark käynnistää maksut niin usein kuin olet pyytänyt Finsharkia suorittamaan Palvelun.

3.4 Kun kyse on Puitesopimuksesta, voimassa on kohdassa 20 mainittu sopimus- ja irtisanomisaika.

4. SINUA KÄYTTÄJÄNÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

4.1 Palvelua käyttääksesi sinun tulee olla vähintään 18-vuotias. Sen lisäksi sinun on kyettävä solmimaan juridisesti sitova sopimus ja sinulla on oltava oikeus käsitellä tietoja, jotka annat käytettäväksi verkkopankkisi kautta. Hyväksymällä Ehdot vakuutat täten täyttäväsi nämä vaatimukset.

4.2 Jotta voit käyttää Palvelua, sinun täytyy henkilökohtaisesti täyttää tiedot ja saada valmiiksi kaikki vaiheet, jotka esitellään sinulle edellä kohdassa 2 kuvatulla tavalla.

5. VELVOLLISUUTESI KÄYTTÄJÄNÄ

5.1 Olet vastuussa siitä, että sinulla on oikeus käyttää Kirjautumistietoja ja että sinulla on toimivalta käyttää Palvelua. Huomaa, että tämä koskee myös oikeushenkilön tiliä tai tiliä, jonka omistat yhdessä jonkun toisen kanssa.

5.2 Vakuutat täten, että

  1. et aio käyttää Palvelua mihinkään petolliseen, laittomaan tai luvattomaan tarkoitukseen
  2. käyttämäsi Kirjautumistiedot ovat omiasi ja että olet asianmukaisesti valtuutettu käyttämään niitä Palvelun hyödyntämiseksi
  3. annat Finsharkille paikkansapitäviä ja täydellisiä tietoja etkä anna virheellisiä tietoja tai salaa tai muuta tietoja
  4. omistat kyseisen pankkitilin (tai edustat pankkitilin haltijaa), josta Tilitiedot haetaan ja sinulla on oikeus saattaa tiedot Finsharkin tietoon, myös tietyissä tapauksissa sellaisen henkilön suostumuksella, jonka kanssa mahdollisesti jaat kyseisen pankkitilin
  5. omistat kyseisen pankkitilin (tai edustat pankkitilin haltijaa), josta maksutoimeksianto aiotaan tehdä ja sinulla on oikeus suorittaa maksutapahtuma loppuun ja suorittaa maksu Myyjälle, myös tietyissä tapauksissa sellaisen henkilön suostumuksella, jonka kanssa mahdollisesti jaat kyseisen pankkitilin
  6. suojaat teknisiä laitteitasi ja Kirjautumistietojesi salassapitoa varmistaaksesi, ettei mikään asiaankuulumaton taho käytä niitä
  7. käytät Palvelua henkilökohtaisesti tai valtuutetun edustajan ominaisuudessa, etkä anna kolmannen osapuolen käyttää sitä.
  8. et käytä Palvelua kolmannen osapuolen kanssa solmitun sopimuksen, näiden Ehtojen tai sovellettavan lain vastaisesti
  9. jos epäilet tai tiedät, että Palvelua tai Kirjautumistietojasi on käytetty luvattomasti, ilmoitat siitä välittömästi Finsharkille.

5.3 Tilin haltija on vastuussa Palvelua koskevista rikkomuksista. Annat suostumuksesi, että Finshark voi (i) rajoittaa pääsyäsi Palveluun ja (ii) vaatia vahingonkorvausta Finsharkille tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneista vahingoista, mikäli toimit Ehtojen vastaisesti tai et muuten noudata niitä.

5.4 Jos tiedät Palvelun asiattomasta käytöstä tai epäilet sitä, mukaan lukien Kirjautumistietojesi luvaton käyttö, sinun on välittömästi ilmoitettava meille Finsharkin tukisivun (finshark.io/user-support) yhteydenottolomakkeen kautta ja raportoitava Palvelun luvattomasta käytöstä pankillesi, jossa sinulla on se pankkitili, jonka olet valinnut Palvelun käytön yhteydessä. Pankki, ei siis Finshark, päättää, saatko korvausta mahdollisesta menetyksestä pankin kanssa solmimasi sopimuksen mukaan. On erittäin tärkeää, että raportoit niin pian kuin mahdollista kaiken asiaankuulumattoman käytön pankillesi, koska muuten et ehkä voi vaatia takaisinmaksua ja/tai korvausta pankiltasi.

6. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

6.1 Palvelun käytön yhteydessä verkkopankistasi kerätään sinua koskevia tietoja, ja Finshark käsittelee tietoja Tietosuojatietojemme (finshark.io/privacy-policy) mukaisissa tarkoituksissa.

6.2 Finsharkille on tärkeää suojella henkilötietojasi. Finshark käsittelee henkilötietojasi voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Saadaksesi lisätietoja asiasta sekä tietoa siitä, kenen kanssa Finshark voi jakaa henkilötietojasi, tutustu Tietosuojatietoihimme (finshark.io/privacy-policy).

7. RAHANSIIRRON KESTO

Maksutoimeksianto

7.1 Maksutapahtuma suoritetaan yleisten selvitysjärjestelmien kautta, mikä tarkoittaa, että poikkeustapauksissa voi kestää enintään kolme (3) työpäivää ennen kuin Myyjä vastaanottaa Käyttäjän siirtämät rahat.

Tilitieto

7.5 Tilitiedon keräämisen käsittelyaika vaihtelee sen mukaan, miten kauan sinun kestää tunnistautua pankkiisi ja kuinka paljon tietoa haetaan, mutta se tehdään niin pian kuin mahdollista Finsharkille esittämäsi pyynnön ja sen jälkeisen pankkitunnistautumisesi jälkeen.

8. MAKSUT

8.1 Finshark ei peri mitään maksuja Palvelun tarjoamisesta.

8.2 Sen sijaan Finshark saattaa veloittaa valuutanvaihtomaksun (FX) kun Finshark suorittaa maksutoimeksiannon tililtäsi tai suorittaa siirron tilillesi, joissa toimeksianto tai siirto tehdään muussa kuin kyseisen pankkitilisi valuutassa (esimerkiksi jos osapuoli lähettää euroja Ruotsin kruunuja käyttävälle tilille). Valuuttamaksun perustana on Oanda Corporationin (185 Berry Street, Suite 4700, San Francisco, CA94107) viitevaluuttakurssi, johon Finshark lisää valuutanvaihtomaksunsa.

8.3 Selvyyden vuoksi mainittakoon, että olet itse vastuussa kaikista maksuista, joita sinulle voi aiheutua kolmansilta osapuolilta Palvelua käyttäessäsi, kuten pankkimaksuista, tietoliikennekustannuksista ja veroista tai veron kaltaisista maksuista (mikäli soveltuu).

9. PALVELUN SAATAVUUS

9.1 Finshark on tavallisesti saatavilla vuorokauden ympäri vuoden kaikkina päivinä, mutta Finshark ei voi taata Palvelun saatavuutta tai sitä, ettei Palvelussa ole virheitä tai käyttökatkoksia. Palvelun toimivuus riippuu myös kolmannen osapuolen (esim. selvityslaitosten, pankkien, matkapuhelinoperaattorien ja internetpalveluntarjoajien) tarjoamista palveluista. Finshark ei ole vastuussa näistä kolmannen osapuolen palveluista.

9.2 Velvoittavan lain määräysten lisäksi Finshark ei ole vastuussa mahdollisista menetyksistä, vahingoista tai vastaavista sen seurauksena, ettei Palvelu ole saatavilla, ei toimi sille tarkoitetulla tai odotetulla tavalla, mikäli Tilitieto on jollakin tavalla väärä tai vastaavaa.

10. EHTOJEN MUUTOKSET

10.1 Finsharkilla on oikeus tehdä muutoksia ja hyväksyä Ehtojen uusia versioita siinä laajuudessa kuin Finshark katsoo sen sopivaksi. Finsharkilla on lisäksi oikeus tehdä muutoksia Palveluun tai Palvelun tarjoamistapaan ilman ennakkoilmoitusta sinulle.

10.2 Puitesopimuksen yhteydessä tällaiset muutokset astuvat voimaan aikaisintaan 2 kuukautta sen jälkeen kun olet saanut tiedon muuttuneista Ehdoista. Jos et hyväksy muuttuneita Ehtoja, voit milloin tahansa irtisanoa Sopimuksen kohdan 20 mukaisesti.

11. PALVELUN SULKEMINEN

11.1 Finshark voi joutua sulkemaan Palvelun (i) teknisten muutosten hoitamiseksi tai (ii) Palvelun päivittämiseksi, jotta se vastaa asianomaisten lakien ja sääntelyvaatimusten muutoksia.

11.2 Finshark pidättää itsellään yksipuolisen oikeuden sulkea Palvelun sinulta, mikäli se epäilee rikollista tai lainvastaista toimintaa, lähiaikoina tulossa olevia siviilioikeudellisia toimia kolmannelta osapuolelta Palvelun tarjoamisen takia, tai jotakin muuta toimintaa tai laiminlyöntiä, kuten tekemiäsi vakavia virheitä tai Palvelun väärinkäyttöä. Mikäli Finshark katsoo, ettet täytä näitä Ehtoja, tai jos Finsharkille olisi laitonta tarjota Palvelua sinulle, voimme kieltäytyä siitä.

12. VIESTINTÄ

12.1 Yleistä tietoa Palvelustamme ja näistä Ehdoista on jatkuvasti verkkosivustollamme (finshark.io) tai käyttämässämme rajapinnassa silloin, kun hyödynnät Palvelua. Turvallisuusasioihin liittyvää tietoa tullaan julkaisemaan turvallisuusasioihin keskittyvällä sivullamme (finshark.io/security). Muista henkilökohtaisista tiedoista viestitään sähköisesti sopivin turvatoimin (s-posti, puhelin ja vastaavat).

13. KYSYMYKSET JA VALITUKSET

13.1 Meille on tärkeää tarjota sinulle hyvin toimivaa palvelua. Jos huomaat jonkin virheen Palvelussa, ilmoita siitä meille niin pian kuin mahdollista.

13.2 Kaikki Palvelua koskevat kysymykset lähetetään Finsharkille yrityksemme tukisivulla olevan yhteydenottolomakkeen kautta (finshark.io/user-support). Finshark viestii kanssasi sähköisesti suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

13.3 Mikäli haluat esittää valituksen, voit ottaa yhteyttä asiantuntevaan tukitiimiimme, joka käsittelee kuluttajavalituksia. Meillä on valitusten vastuuhenkilö, johon voi ottaa yhteyttä tämän valituslomakkeen kautta (finshark.io/complaints) tai lähettämällä kirjeen osoitteeseen:

Finshark AB

Att.: Klagomålsansvarig

Lilla Fiskaregatan 2

222 22 Lund

Sverige

13.4 Finshark noudattaa Ruotsin finanssivalvonnan määräyksiä (FFFS 2018:4) maksupalveluntarjoajien toiminnasta valitusten käsittelyn osalta ja käsittelee valituksia voimassa olevien määräysten mukaisesti.

13.5 Lisätietoja siitä, miten Finshark käsittelee kysymyksiä tai valituksia on osoitteessa finshark.io/support.

13.6 Mikäli olet kuluttaja-asiakas (ts. fyysinen henkilö, joka toimii pääasiallisesti yritystoiminnan ulkopuolella) etkä ole tyytyväinen siihen, miten Finshark on käsitellyt valituksesi, voit lähettää asiaa koskevan ilmoituksesi Suomen kuluttajariitalautakuntaan, PL 306, Hämeentie 3 00531 Helsinki. Lisätietoa osoitteessa www.kuluttajariita.fi. Koska Finshark on Ruotsissa toimiva maksulaitos, voit ottaa yhteyttä myös Ruotsin yleiseen reklamaatiolautakuntaan (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm. Lisätietoja on saatavilla osoitteessa: www.arn.se.

13.7 Lisätietoa riita-asioiden ratkaisusta on osoitteessa: www.ecc.fi ja www.konsumenteuropa.se.

14. ASIAKKAAN TUNTEMISVELVOLLISUUS

14.1 Suorittamiasi maksutapahtumia seurataan tarkoituksena noudattaa soveltuvia määräyksiä ja pyrkiä ehkäisemään rahanpesua, terrorismin rahoittamista sekä väärinkäytöksiä. Asianmukaisten määräysten noudattamiseksi sinulta voidaan pyytää tietoja, jotka vahvistavat esimerkiksi henkilöllisyytesi, Palvelun käytön tarkoituksesi ja varojen alkuperän. Käyttämällä Palvelua sitoudut antamaan kaikkea tarpeelliseksi katsottua tietoa näihin tarkoituksiin, ja ymmärrät, että tällaisen pyynnön puutteellinen noudattaminen voi johtaa siihen, että Finshark kieltäytyy tarjoamasta Palvelua sinulle. Voimassa olevien asiakkaan tuntemistietojen säilyttämistä koskevien määräysten noudattamiseksi Finshark tallentaa henkilötietosi.

15. AINEETTOMAT OIKEUDET

15.1 Finshark omistaa kaikki Palvelua, verkkosivustoamme ja tekniikkaamme koskevat aineettomat oikeudet. Jos annat meille palautetta tai ehdotuksia joistakin Palvelun osista, verkkosivustostamme tai tekniikastamme, Finshark voi käyttää palautetta tai ehdotuksia rajoituksetta ilman korvausta sinulle.

16. VASTUU JA KORVAUKSET

16.1 Finshark ei ota vastuuta tekemistäsi taloudellisista tai muista Palvelun käytön pohjalta tekemistäsi päätöksistä. Omaa tiliäsi ylläpitävä maksupalveluntarjoajasi on vastuussa Palvelussa käynnistämäsi maksutapahtuman suorittamisesta. Finshark ei vastaa maksutapahtuman oikeasta toteuttamisesta, kun olet suorittanut tarvittavat toimet Palvelun avulla ja Finshark on lähettänyt oikeat ja asianmukaiset ohjeet pankillesi maksutapahtuman suorittamiseksi.

16.2 Mikäli maksumääräystä ei toteuteta tai sitä ei ole suoritettu riittävällä tavalla, ja puutteet ovat Finsharkin aiheuttamia, Finshark on vastuussa niistä sinulle. Tällaisissa tapauksissa pyrimme jäljittämään maksumääräyksen mahdollisimman nopeasti ja ilmoittamaan sinulle tai tiliäsi ylläpitävälle maksupalveluntarjoajalle (esim. pankillesi) tuloksesta. 

16.3 Kun ostat tuotteiden, palveluja tai digitaalista sisältöä tai vastaanotat varoja tai muuta Myyjältä Palvelun kautta, sitä koskevat aina Myyjän omat ehdot. Finshark ei ole millään tavalla vastuussa Myyjän toiminnasta tai passiivisuudesta. Muista käydä läpi ja hyväksyä Myyjän ehdot ennen kuin käytät Palvelua.

16.4 Finshark ei vastaa vahingosta tai menetyksestä, joka saa alkunsa tietomurrosta, manipuloinnista tai muusta asiattomasta pääsystä Kirjautumistietoihisi tai Palvelun käytöstä tai niihin liittyvistä asioista joihin emme voi kohtuudella vaikuttaa.

16.5 Velvoittavan lain määräysten lisäksi Finshark ei ole missään olosuhteissa vastuussa sinulle tai kolmannelle osapuolelle koituvista suorista tai epäsuorista menetyksistä tai vahingoista, jotka ovat syntyneet Palvelun tarjoamisen yhteydessä.

16.6 Jos velvoittavista laeista ei seuraa muuta, Finsharkin kokonaisvastuun Palvelun käytöstä johtuvista vahingoista ei tule koskaan ylittää 50 euroa.

17. FORCE MAJEURE

17.1 Finshark ei vastaa taloudellisesta menetyksestä, vahingosta, myöhästymisestä tai Palvelun puutteellisesta toimituksesta siinä määrin kuin menetyksesi, vahinkosi, myöhästymisesi tai virheesi on aiheuttanut tulipalo, tulva, räjähdys, sota, lakko, saarto, boikotti, työsulku, kauppasaarto, valtion vaatimukset ja/tai toimet, uusi lainsäädäntö, siviili- tai sotavoimat, tietomurto, palvelunestohyökkäys, laiton toimintasi tai jokin muu syy tai vastaavat olosuhteet, joihin Finshark ei olisi voinut kohtuudella vaikuttaa. Varauma koskee lakkoa, saartoa, boikottia, työsulkua ja vastaavia, vaikka Finshark itse olisi niiden kohteena tai suorittaisi sellaisia toimia.

18. EHTOJEN LUOVUTTAMINEN

18.1 Sinulla ei ole lupaa luovuttaa tai siirtää Ehtojen mukaisia oikeuksiasi tai velvollisuuksiasi. Finsharkilla on oikeus luovuttaa kaikki Ehtojen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa tai osa niistä sillä edellytyksellä, että luovuttamisesta ei ole haittaa sinulle eikä se muuta Ehtojen mukaisia oikeuksiasi ja velvollisuuksiasi.

19. MAHDOLLISESTI PÄTEMÄTTÖMÄT EHDOT

19.1 Jos näiden Ehtojen jokin määräys todetaan tuomioistuimessa tai hallinnollisessa elimessä pätemättömäksi tai mahdottomaksi toteuttaa, tällaisen pätemättömyyden tai toteuttamisen mahdottomuuden ei tule vaikuttaa Ehtojen muihin määräyksiin. Niiden tulee pysyä täysin sovellettavina. Jos näiden Ehtojen jokin määräys osoittautuu pätemättömäksi tai mahdottomaksi toteuttaa, mutta ei olekaan sitä enää, jos jotakin määräystä muutetaan, kyseistä määräystä tulee soveltaa sellaisilla muutoksilla, jotka voivat olla välttämättömiä, jotta siitä tulee pätevä ja toteutettavissa oleva.

20. SOPIMUSAIKA

20.1 Nämä Ehdot koskevat Palvelun suorittamista. Jos et ole solminut Finsharkin kanssa puitesopimusta edellä kohdassa 3 kuvatulla tavalla, Ehtojen voimassaolo päättyy Palvelun suorittamisen jälkeen, ja joka kerta Palvelua käyttäessäsi sinun täytyy hyväksyä Ehtojen ajankohtainen versio aina uudestaan.

20.2 Jos olet solminut Finsharkin kanssa puitesopimuksen edellä kohdassa 3 kuvatulla tavalla, Ehdot ovat voimassa toistaiseksi, ja niiden irtisanomisaika Finsharkin puolelta on kaksi (2) kuukautta. Finsharkilla on kuitenkin oikeus muuttaa Ehtoja välittömästi niin kauan kuin muutos ei vaikuta oikeuksiisi Palvelun käyttäjänä negatiivisesti tai merkitsee muuten merkittävää haittaa sinulle.

20.3 Voit irtisanoa puitesopimuksen välittömästi lähettämällä s-postia Finsharkille osoitteeseen contact@finshark.io. Jos et ole käyttänyt Palvelua puitesopimuksen mukaisesti yhden (1) vuoden ajan, sopimus päättyy automaattisesti. Voit alkaa käyttää Palvelua uudestaan solmimalla uuden sopimuksen Finsharkin kanssa.

21. SOVELLETTAVA LAKI

21.1 Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Riita-asiat tulee ratkaista ensi sijassa neuvottelemalla sovintohakuisesti osapuolten kesken. Jos osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen, riita-asia ratkaistaan Suomen yleisessä tuomioistuimessa.


Finshark AB (559203-3855)

Lilla Fiskaregatan 2

222 22 Lund

Verkkosivusto: finshark.io

Toimintaa valvoo:

Finansinspektionen (Ruotsin finanssivalvonta)

Box 7821

S-103 97 Stockholm

Puhelinnumero: +46 8 4089 8000