Almindelige vilkår og betingelser

Nedenstående vilkår og betingelser finder anvendelse i Danmark.

Gældende almindelige brugsvilkår v. 2.0 (“vilkår”)

2024-01-22

1. ALMINDELIGE VILKÅR

1.1 Finshark AB, org.nr. 559203-3855, med adresse Lilla Fiskaregatan 2, 222 22 Lund, Sverige, (“Finshark”, “vores” eller “os”) er et svensk betalingsinstitut, der er autoriseret og under tilsyn af det svenske finanstilsyn (“Finansinspektionen”) med licens til at udbyde betalingsinitieringstjenester (“PIS”), kontooplysningstjenester (“AIS”) (samlet benævnt “Tjenesten”) og gennemførelse af betalingstransaktioner i overensstemmelse med den svenske lov om betalingstjenester (2010:751). Yderligere oplysninger om Tjenesten findes i pkt. 2 nedenfor.

1.2 Disse vilkår (“Vilkår” eller “Vilkårene”) gælder, hver gang du (“du”, “dig” eller “Brugeren”) bruger Tjenesten (afhængigt af hvilken tjeneste, der udbydes/bruges, enten PIS og/eller AIS i henhold til pkt. 2 nedenfor). Tjenesten kan bruges af en fysisk person eller en repræsentant for en juridisk person, afhængigt af hvad der er tilladt på det websted, hvor Tjenesten tilbydes.

1.3 Du skal acceptere de til enhver tid gældende Vilkår for at kunne bruge Tjenesten, medmindre dette udgør en rammeaftale for tilbagevendende brug af Tjenesten i overensstemmelse med pkt. 3 nedenfor. Det er derfor vigtigt, at du læser Vilkårene omhyggeligt hver gang, inden du bruger Tjenesten. Hvis du ikke accepterer Vilkårene, kan du ikke bruge Tjenesten. Vilkårene kan opdateres til enhver tid uden at informere dig, inden den nye version træder i kraft (mere om dette i pkt. 10 nedenfor). Den reviderede version vil være forsynet med et nyt versionsnummer.

1.4 Disse Vilkår udgør sammen med eventuelle øvrige vilkår, som du accepterer i forbindelse med brugen af Tjenesten, en aftale mellem Finshark og dig. Vilkårene ophører, så snart den ønskede Tjeneste er udført, medmindre den udgør en rammeaftale som beskrevet i pkt. 3 nedenfor.

1.5 Når du har indtastet alle nødvendige oplysninger i Finsharks brugerflade og klikket på “fortsæt” (eller en tilsvarende knap for at bekræfte, at du går videre til næste trin), anses du for udtrykkeligt at have (i) indgået en aftale med Finshark og (ii) anmodet om og bemyndiget Finshark til at udføre Tjenesten i overensstemmelse med disse Vilkår. Du anerkender og accepterer hermed, at denne bemyndigelse vil blive modtaget af Finshark umiddelbart efter din anmodning, og at du ikke kan tilbagekalde eller ændre bemyndigelsen efter dette tidspunkt.

1.6 Du har ret til at modtage Vilkårene på papir eller andet varigt medium. For at gøre dette skal du kontakte vores supportteam (se kontaktoplysninger nedenfor). Du kan til enhver tid gennemse den seneste version af disse Vilkår på vores webside og i forbindelse med din brug af Tjenesten.

2. OM TJENESTEN

2.1 Hvis Finsharks tjenester er hostet på en webside, der tilhører en tredjepart (“Forhandler”), som du ønsker at købe et produkt eller en tjeneste hos, skal du autentificere dig over for eller dele kontooplysninger med os, førend at vi kan udbyde PIS eller AIS til dig.

2.2 Tjenesten består af en ekstra grænseflade mellem dig og grænsefladen til din netbank. Den ekstra grænseflade er designet specifikt til at gøre det muligt for dig at foretage en hurtig og sikker bankoverførsel eller bruge vores AIS. Tjenesten leveres i en brugervenlig grænseflade uden behov for yderligere software og kræver ikke, at du skal oprette en brugerprofil. For at bruge Tjenesten skal du have en enhed med en internetforbindelse, der understøtter en webbrowser og adgang til det tekniske udstyr og/eller software, som din bank kræver, at du bruger til at autentificere dig med over for din bank. Tjenesten er, medmindre den udgør en rammeaftale i henhold til pkt. 3, en engangsydelse og begrænset til hver enkelt brug af PIS og AIS.

2.3 De login- og sikkerhedsautorisationsoplysninger (“Loginoplysninger”), som du afgiver, når du bruger Tjenesten, kan blive indsamlet og behandlet af Finshark. Finshark vil i relevant omfang videresende Loginoplysningerne via Tjenestens grænseflade til den tilsvarende grænseflade i din netbank via en sikker forbindelse. Al kommunikation er krypteret, når du bruger Tjenesten, og dine Loginoplysninger videresendes kun til de tilsvarende indtastningsfelter i den valgte bank. Loginoplysningerne gemmes aldrig af Finshark. Hverken Finshark eller den Forhandler, der driver den webside, hvor produktet eller tjenesten tilbydes, vil kunne få adgang til dine loginoplysninger, og hverken Finshark eller Forhandleren vil gemme dine Loginoplysninger.

Betalingsinitiering

2.4 Finshark leverer en reguleret PIS. Dette er en konto-til-konto betalingsløsning, der understøtter gennemførelsen af enkeltstående eller tilbagevendende betalingstransaktioner fra bankkonti i flere europæiske lande til en Forhandler i dennes egenskab af betalingsmodtager.

2.5 Når du vælger at gennemføre en betalingstransaktion, vil du normalt blive henvist til en Finshark-side, hvor du skal vælge din betalingskontoudbyder (netbank) og den bankkonto, som du ønsker at foretage betalingen fra. For at du kan vælge, hvilken bankkonto, betalingstransaktionen skal foretages fra, kan Finshark bruge AIS til at indsamle en liste over tilgængelige bankkonti (se yderligere oplysninger om AIS nedenfor). Alternativt vil du blive sendt til en Finshark-side for at vælge din bank og derefter blive omdirigeret til en grænseflade kontrolleret af din bank for at vælge din bankkonto. Ved at vælge din bank, og i relevant omfang bankkonto, accepterer du at bruge Tjenesten og instruerer Finshark om at initiere en betalingstransaktion med dit valgte beløb. Detaljerne af denne betalingstransaktion vil fremgå tydeligt. Når du har valgt din bank og bankkonto, skal du godkende betalingstransaktionen ved hjælp af de loginoplysninger, som din bank har udstedt. Når du har godkendt betalingstransaktionen ved din bank, vil pengene normalt blive indsat eller reserveret på din bankkonto med det samme. Finshark vil derefter bekræfte, at betalingstransaktionen er påbegyndt. Herefter kan du ikke anmode Finshark om at annullere transaktionen. Beløbet overføres enten direkte til betalingsmodtagerens bankkonto eller til en sikringskonto hos Finshark, hvor midlerne modtages og opbevares på vegne af betalingsmodtageren.

Kontooplysninger

2.6 Finshark leverer en reguleret AIS, som er en bankuafhængig tjeneste, der gør det muligt for dig at udtrække kontoinformationsdata og visse relaterede identifikationsoplysninger fra din bank. Oplysningerne kan omfatte dine personlige kontooplysninger (såsom navn, adresse, e-mail, telefonnummer), transaktionshistorik, transaktionsbeløb og -beskrivelser, kontonavn og -nummer, valuta, kontosaldo, eventuelt overtræk, forfaldsdato for betalinger og andre oplysninger om dine transaktioner fra din netbank og de bankkonti, du har valgt (“Kontooplysninger”). Kontooplysningerne vil derefter blive brugt til f.eks. at verificere din bankkonto, demonstrere din personlige økonomiske kapacitet i forbindelse med f.eks. en kreditansøgning eller til andre formål, der er aftalt mellem dig og den Forhandler, du har valgt at dele kontooplysningerne med. Finshark kan også bruge kontooplysninger til at give dig mulighed for at vælge en bankkonto at betale fra, når du bruger PIS, f.eks. når du har aktiveret en sådan funktion eller registreret din bankkonto til betalinger. Kontooplysninger kan deles, som de er, eller i form af en rapport udarbejdet af Finshark.

2.7 Når du vælger at bruge Finsharks AIS, vil du normalt blive videresendt til en Finshark-side for at vælge din betalingskontoudbyder (netbank), og hvilke(n) bankkonto(er) du ønsker at dele dine kontooplysninger fra. Alternativt vil du blive sendt til en Finshark-side for at vælge din bank og derefter sendt til en grænseflade kontrolleret af din bank for at vælge din bankkonto. Ved at vælge din bank, og, hvor det er relevant, bankkonto, accepterer du at bruge Tjenesten og instruerer Finshark i at indsamle kontooplysninger fra din valgte konto. Når du har valgt din bank og bankkonto, skal du godkende AIS ved hjælp af de loginoplysninger, der er udstedt af din bank. Når du har godkendt AIS ved din bank, vil kontooplysningerne normalt blive delt med Finshark med det samme. Finshark vil derefter bekræfte indsamlingen af kontooplysninger og dele dem med den person, som du har valgt. Herefter kan du ikke anmode Finshark om at trække AIS-tjenesten tilbage.

3. RAMMEAFTALE

3.1 Som nævnt ovenfor i pkt. 1 udgør disse Vilkår en rammeaftale mellem dig og Finshark, hvis Tjenesten omfatter tilbagevendende AIS eller PIS. Tilbagevendende AIS og/eller PIS betyder, at du ved at acceptere Tjenesten har anmodet Finshark om at indhente Kontooplysninger eller initiere betalinger på en tilbagevendende basis. For eksempel kan en Forhandler kræve regelmæssig indsamling af Kontooplysninger for at levere et produkt eller en tjeneste til dig. Et andet eksempel er, at du har anmodet om, at Finshark initierer betalinger til en Forhandler på tilbagevendende basis.

3.2 Ved tilbagevendende AIS indhenter Finshark Kontooplysninger med den hyppighed, der er aftalt med Forhandleren. Det betyder, at Kontooplysninger kan hentes flere gange om dagen i en periode på op til 180 dage fra det tidspunkt, hvor du anmoder Finshark om at udføre Tjenesten.

3.3 Ved tilbagevendende PIS vil Finshark initiere betalinger med den frekvens, som du har anmodet Finshark om at udføre Tjenesten.

3.4 Kontrakt- og opsigelsesperioderne, der fremgår af pkt. 20, gælder for rammeaftaler.

4. KRAV TIL DIG SOM BRUGER

4.1 For at bruge Tjenesten skal du være mindst atten (18) år gammel. Derudover skal du have evnen til at indgå juridisk bindende aftaler og have ret til at disponere over de oplysninger, du gør tilgængelige via din netbank. Ved at acceptere Vilkårene bekræfter du hermed, at disse krav er opfyldt.

4.2 For at kunne bruge Tjenesten skal du personligt udfylde og gennemføre alle de trin, der præsenteres for dig i det flow, der er beskrevet i pkt. 2 ovenfor.

5. DINE FORPLIGTELSER SOM BRUGER

5.1 Du er ansvarlig for at sikre, at du har ret til at bruge Loginoplysningerne, og at du er godkendt til at bruge Tjenesten. Bemærk, at dette også gælder i forhold til en konto, der ejes af en juridisk person, eller en konto, som du har sammen med en anden.

5.2 Du bekræfter hermed, at

  1. du vil ikke bruge Tjenesten til noget svigagtigt, ulovligt eller uautoriseret formål,
  2. de Loginoplysninger, som du bruger, er dine egne, og at du er behørigt autoriseret til at bruge dem til at bruge Tjenesten,
  3. du vil give Finshark sande og fuldstændige oplysninger og ikke fordreje, skjule eller ændre nogen oplysninger,
  4. du er ejer eller bemyndiget repræsentant for ejeren af den bankkonto, som kontooplysningerne hentes fra, og er berettiget til at gøre oplysningerne tilgængelige for Finshark, herunder, hvor det er relevant, med samtykke fra den person, som du deler den relevante bankkonto med,
  5. du er ejer, eller bemyndiget repræsentant for ejeren, af den bankkonto, hvorfra betalingstransaktionen vil blive foretaget, og er berettiget til at gennemføre betalingstransaktionen og foretage en betaling til Forhandleren, herunder, hvor det er relevant, med samtykke fra den person, som du deler den relevante bankkonto med,
  6. du beskytter dit tekniske udstyr og fortroligheden af dine Loginoplysninger for at sikre, at de ikke bruges af nogen uautoriseret part,
  7. du bruger Tjenesten personligt eller som en autoriseret repræsentant og ikke tillader nogen tredjepart at bruge den,
  8. du ikke må bruge Tjenesten til noget formål, der strider mod nogen aftale med en tredjepart, disse Vilkår eller gældende lovgivning; og
  9. du straks underretter Finshark, hvis du har mistanke om eller kendskab til uautoriseret brug af Tjenesten eller dine loginoplysninger.

5.3 Kontohaveren er ansvarlig for alle overtrædelser af Tjenesten. Du accepterer, at Finshark kan (i) begrænse din adgang til Tjenesten og (ii) kræve erstatning for enhver skade, der er forvoldt Finshark, hvis du overtræder eller på anden måde ikke overholder disse Vilkår.

5.4 Hvis du har kendskab til eller mistanke om uautoriseret brug af Tjenesten, herunder uautoriseret brug af dine Loginoplysninger, skal du straks underrette os via kontaktformularen på Finsharks supportside (finshark.io/user-support) og rapportere den uautoriserede brug af Tjenesten til den bank, hvor du har den bankkonto, som du har valgt i forbindelse med din brug af Tjenesten. Det er banken og ikke Finshark, der afgør, om du skal kompenseres for eventuelle tab i henhold til din aftale med din bank. Det er meget vigtigt, at du rapporterer enhver uautoriseret brug til din bank snarest muligt, da du ellers muligvis ikke kan kræve godtgørelse og/eller kompensation fra din bank.

6. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

6.1 Når du bruger Tjenesten, indsamles oplysninger om dig fra din netbank og behandles af Finshark i overensstemmelse med og til de formål, der er beskrevet i vores Privatlivspolitik (finshark.io/privacy-policy).

6.2 Det er vigtigt for Finshark at beskytte dine personoplysninger. Finshark håndterer dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. For yderligere oplysninger, herunder oplysninger om, hvem Finshark kan dele dine personoplysninger med, se vores Privatlivspolitik (finshark.io/privacy-policy).

7. TRANSAKTIONSTIDER

Betalingsinitiering

7.1 En betalingstransaktion overføres via de almindelige clearingsystemer. Dette indebærer, at det i ekstraordinære tilfælde kan tage op til tre (3) bankdage, før pengene fra en Bruger modtages af Forhandleren.

Kontooplysninger

7.2 Behandlingstiden for indsamling af Kontooplysninger varierer alt efter, hvor lang tid det tager dig at identificere dig over for din bank, og hvor mange oplysninger, der skal indhentes, men vil blive afsluttet snarest muligt efter din anmodning til Finshark og efterfølgende godkendelse fra din bank.

8. GEBYRER

8.1 Finshark opkræver ikke gebyrer for levering af Tjenesten.

8.2 Der kan dog blive opkrævet et valutavekslingsgebyr, som Finshark opkræver, når Finshark foretager en overførsel af penge til dig, som er initieret af Forhandleren i forbindelse med udbetaling. Dette kan være tilfældet, når overførslen foretages i en anden valuta end den, som din relevante bankkonto er i, f.eks. hvis parten sender EUR til en SEK-konto. Valutagebyret er baseret på en referencevalutakurs leveret af Oanda Corporation (185 Berry Street, Suite 4700, San Francisco, CA94107), som Finshark derefter lægger sit valutavekslingsgebyr til.

8.3 For klarhedens skyld er du ansvarlig for alle gebyrer og omkostninger, som du måtte pådrage dig fra tredjeparter, herunder din bank, når du bruger Tjenesten, såsom bankgebyrer, datatrafikomkostninger og skatterelaterede gebyrer (hvis relevant).

9. TJENESTENS TILGÆNGELIGHED

9.1 Selvom Tjenesten normalt er tilgængelig 24 timer i døgnet, syv dage om ugen, kan Finshark ikke garantere Tjenestens tilgængelighed, eller at Tjenesten vil være fri for fejl eller afbrydelser. Desuden kan Tjenestens funktionalitet afhænge af tjenester, der leveres af tredjeparter (f.eks. clearing- og afviklingsinstitutioner, banker, mobiltelefonselskaber og internetudbydere). Finshark er ikke ansvarlig for disse tredjepartstjenester.

9.2 Finshark er ikke ansvarlig for tab, skader eller lignende som følge af, at Tjenesten ikke er tilgængelig, ikke fungerer som tilsigtet eller forventet, hvis Kontooplysningerne ikke er korrekt eller i øvrigt behæftede med fejl.

10. ÆNDRINGER I VILKÅRENE

10.1 Finshark har ret til at foretage ændringer og vedtage nye versioner af Vilkårene, der ikke er til ugunst for dig, i det omfang, at Finshark finder det hensigtsmæssigt. Finshark har også ret til at foretage ændringer i Tjenesten eller den måde, hvorpå Tjenesten leveres, uden forudgående varsel til dig, såfremt ændringerne ikke er til ugunst for dig.

10.2 I tilfælde af en rammeaftale træder ændringer af Vilkårene, som er til ugunst for dig, tidligst i kraft to måneder efter, at du er blevet informeret om de ændrede Vilkår. Hvis du ikke accepterer de ændrede Vilkår, kan du til enhver tid opsige Aftalen i overensstemmelse med pkt. 20.

11. SUSPENSATION AF TJENESTEN

11.1 Finshark kan være nødt til at suspendere Tjenesten for at (i) håndtere tekniske ændringer eller (ii) opdatere Tjenesten for at afspejle ændringer i relevante love og myndighedskrav.

11.2 Finshark forbeholder sig ensidigt ret til at suspendere Tjenesten for dig i tilfælde af mistanke om kriminel eller ulovlig aktivitet, nært forestående civilretlige handlinger fra en tredjepart på grund af levering af Tjenesten, eller enhver anden handling eller undladelse, såsom alvorlige fejl eller misbrug af Tjenesten fra din side. Hvis Finshark mener, at du ikke overholder disse Vilkår, eller hvis det ville være ulovligt for Finshark at levere Tjenesten til dig, kan vi nægte at gøre det.

12. KOMMUNIKATION

12.1 Generelle oplysninger om vores Tjeneste og disse Vilkår gives løbende via vores hjemmeside (finshark.io) eller via vores grænseflade, der anvendes, når du bruger Tjenesten. Sikkerhedsrelaterede oplysninger vil blive kommunikeret via vores dedikerede sikkerhedsside, (finshark.io/security). Andre personlige oplysninger vil blive kommunikeret elektronisk med passende sikkerhedsforanstaltninger (e-mail, telefon og lignende).

13. SPØRGSMÅL OG KLAGER

13.1 Det er vigtigt for os at tilbyde dig en velfungerende tjeneste. Hvis du opdager, at der er fejl i Tjenesten, bedes du informere os herom snarest muligt.

13.2 Alle spørgsmål vedrørende Tjenesten skal adresseres til Finshark via kontaktformularen på Finsharks supportside (finshark.io/user-support). Finshark vil kommunikere med dig elektronisk og på svensk, engelsk eller dansk. Hvis ikke andet er aftalt, besvares klager på dansk og gøres tilgængelige for dig på papir eller andet varigt medium.

13.3 Hvis du ønsker at indgive en klage, kan du kontakte den dedikerede funktion i vores supportteam, som tager sig af forbrugerklager. Den dedikerede funktion er vores klageansvarlige, og denne person kan kontaktes via denne klageformular (finshark.io/complaints) eller ved at sende et brev til nedenstående adresse:

Finshark AB
Til: Klageansvarlig
Lilla Fiskaregatan 2
222 22 Lund
Sverige

13.4 Finshark overholder Finansinspektionens regler (FFFS 2018:4) om aktiviteter for udbydere af betalingstjenester med hensyn til klagebehandling og behandler klager i overensstemmelse med de gældende regler.

13.5 For yderligere oplysninger om, hvordan Finshark behandler spørgsmål eller klager, besøg (finshark.io/user-support).

13.6 Hvis du er forbruger (dvs. en fysisk person, der hovedsageligt handler til formål, der falder uden for forretningsaktiviteter) og ikke er tilfreds med Finsharks behandling af din klage, kan du kontakte den svenske nationale styrelse for forbrugertvister (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm vedrørende din klage. Du kan finde flere oplysninger på: www.arn.se.

13.7 Yderligere oplysninger om online tvistløsning findes på: www.konsumenteuropa.se.

14. KEND-DIN-KUNDE-TJEK

14.1 De transaktioner, som du gennemfører, er underlagt transaktionsovervågning for at overholde gældende regler for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme og for at forhindre svindel. For at overholde de relevante regler kan du blive bedt om at afgive oplysninger for at fastslå f.eks. din identitet, formålet med din brug af Tjenesten og midlernes oprindelse. Ved at bruge Tjenesten forpligter du dig til at give alle de oplysninger, der måtte anses for nødvendige til disse formål, og du forstår, at manglende overholdelse af en sådan anmodning kan resultere i, at Finshark nægter at levere Tjenesten til dig. For at overholde gældende regler om opbevaring af kundekendskabsoplysninger vil Finshark opbevare dine personoplysninger.

15. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

15.1 Finshark ejer alle immaterielle rettigheder i og til Tjenesten, vores webside og teknologi. Hvis du vælger at give os feedback eller forslag vedrørende en del af Tjenesten, vores webside eller teknologi, kan Finshark bruge sådan feedback eller forslag uden nogen begrænsninger og uden at kompensere dig.

16. ANSVAR OG ERSTATNING

16.1 Finshark påtager sig intet ansvar for beslutninger, som du træffer baseret på din brug af Tjenesten. Din kontoadministrerende betalingstjenesteudbyder er ansvarlig for at gennemføre den betalingstransaktion, som du initierer ved hjælp af Tjenesten. Finshark er ikke ansvarlig for korrekt gennemførelse af en betalingstransaktion, når du har gennemført de nødvendige trin ved hjælp af Tjenesten, og Finshark har sendt de korrekte og relevante instruktioner til din bank om at gennemføre betalingstransaktionen.

16.2 Hvis en betalingsordre ikke gennemføres eller gennemføres mangelfuldt, og disse fejl skyldes Finshark, er Finshark ansvarlig over for dig. I sådanne tilfælde vil vi forsøge at spore betalingsordren snarest muligt og underrette dig eller din betalingstjenesteudbyder (f.eks. din bank) om resultatet.

16.3 Dit køb af varer, tjenester, digitalt indhold, din modtagelse af penge eller andet fra Forhandleren ved brug af Tjenesten vil altid være underlagt Forhandlerens egne vilkår og betingelser. Finshark er på ingen måde ansvarlig for Forhandlerens handlinger eller manglende handlinger. Sørg for, at du har gennemgået og accepteret Forhandlerens vilkår og betingelser, inden du bruger Tjenesten.

16.4 Finshark er ikke ansvarlig for skader eller tab, der opstår som følge af eller i forbindelse med hacking, manipulation eller anden uautoriseret adgang til dine Loginoplysninger eller brug af Tjenesten, medmindre dette skyldes Finsharks grove uagtsomhed eller forsæt.

16.5 Finshark er under ingen omstændigheder ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for direkte eller indirekte tab eller skader, der opstår som følge af levering af Tjenesten, medmindre dette skyldes Finsharks grove uagtsomhed eller forsæt.

16.6 Finsharks samlede erstatningsansvar i forbindelse med din brug af Tjenesten kan aldrig overstige 500 kroner.

17. FORCE MAJEURE

17.1 Finshark er ikke ansvarlig for økonomisk tab, skade, forsinkelse eller manglende levering af Tjenesten, i det omfang dit tab, skade, forsinkelse eller manglende levering skyldes brand, oversvømmelse, eksplosion, krig, strejke, blokade, boykot, lockout, embargo, statslige krav og/eller foranstaltninger, ny lovgivning, civil og militær myndighed, databrud, denial-of-service-angreb (DoS), ulovlige handlinger fra din side eller enhver anden årsag eller lignende omstændigheder, der ligger uden for Finsharks rimelige kontrol. Forbeholdet vedrørende strejke, blokade, boykot, lockout og lignende gælder, selv om Finshark selv er genstand for eller gennemfører sådanne foranstaltninger.

18. OVERDRAGELSE AF VILKÅRENE

18.1 Du må ikke overdrage eller overføre nogen rettigheder eller forpligtelser, du har i henhold til Vilkårene. Finshark er berettiget til at overdrage alle eller dele af sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Vilkårene, forudsat at en sådan overdragelse ikke er til skade for dig og ikke ændrer de rettigheder og forpligtelser, som du har i henhold til Vilkårene.

19. EVENTUELLE UGYLDIGE VILKÅR

19.1 Hvis en domstol eller et administrativt organ med kompetent jurisdiktion finder, at en bestemmelse i disse Vilkår er ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal en sådan ugyldighed eller manglende håndhævelse ikke påvirke de øvrige bestemmelser i disse Vilkår, som fortsat skal gælde fuldt ud. Hvis en bestemmelse i disse Vilkår findes at være ugyldig eller ikke kan håndhæves, men ville ophøre med at være det, hvis en del af bestemmelsen blev ændret, skal den pågældende bestemmelse gælde med de ændringer, der måtte være nødvendige for at gøre den gyldig og håndhævelig.

20. KONTRAKTPERIODE

20.1 Disse Vilkår gælder for levering af Tjenesten. Hvis du ikke har indgået en rammeaftale med Finshark som beskrevet i pkt. 3 ovenfor, ophører disse Vilkår med at være gældende, når Tjenesten udføres, og hver gang du bruger Tjenesten, skal du acceptere den aktuelle version af Vilkårene på ny.

20.2 Hvis du har indgået en rammeaftale med Finshark som beskrevet i pkt. 3, gælder disse Vilkår indtil videre, hvor Finshark dog til enhver tid kan opsige vilkårene med to (2) måneders forudgående varsel. Finshark er berettiget til at ændre Vilkårene med omgående virkning, så længe ændringen ikke påvirker dine rettigheder som bruger af Tjenesten negativt eller på anden måde indeholder en væsentlig ulempe for dig.

20.3 Du kan opsige rammeaftalen med omgående virkning ved at sende en e-mail til Finshark via contact@finshark.io. Hvis du ikke har brugt Tjenesten i henhold til rammeaftalen i en periode på et (1) år, udløber rammeaftalen automatisk. Du kan begynde at bruge Tjenesten igen ved at indgå en ny aftale med Finshark.

21. GÆLDENDE LOVGIVNING

21.1 Dansk ret finder anvendelse på disse Vilkår. Tvister skal primært løses gennem forhandlinger i god tro mellem parterne. Hvis parterne ikke kan nå frem til en mindelig aftale, skal tvisten afgøres af en dansk domstol.


Finshark AB (559203-3855)
Lilla Fiskaregatan 2
222 22 Lund
Webside: finshark.io
E-mail: support@finshark.io

Under tilsyn af
Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm
E-mail: finansinspektionen@fi.se
Telefonnummer: +46 8 408 980 00